1995-1996 Börges kvartett

Börge Lindgren (klaviaturer, pedalbas), Steine Lindberg (Sång, saxar), Toni Baraniak (saxar, flöjt, bas m.m.), Jim Ellis (sång, trummor)
Ibland hoppade Eva Lillqvist in även i mina mindre konstellationer