Tomten kommer snart

Vill Du sjunga med, så finns både text och noter här under: